نماینده / آژانس شوید

  • هر نماینده با توجه به اطلاعات آژانس باید این فرم را به صورت جداگانه اعمال کند.
  • نمایندگانی که در آژانس کار نمی کنند باید قسمت های آژانس را با اطلاعات شخصی خود پر کنند.
  • فرم درخواست شما توسط بخش آژانس Studyportalturkey بررسی می شود و آنها از طریق ایمیل یا شماره تلفن شما را در مورد ارسال به شما اطلاع می دهند.
  • در طی این فرآیند می توانید با تماس از طریق برنامه whatsApp با استفاده از این شماره +90 541 547 5808 + یا ارسال ایمیل به info@studyportalturkey.com ، برنامه خود را پیگیری کنید.
  • پس از تأیید درخواست نماینده / نمایندگی ، پرونده "توافق نامه خدمات" را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد و برای فعال کردن حساب خود باید این توافق نامه را امضا و برای ما ارسال کنید.
  • توجه داشته باشید که * فیلدها اجباری هستند و باید این قسمت ها را به طور واضح پر کنید.
  • به درخواست هایی که اطلاعات ناقص یا نادرست دارند پردازش نمی شود.