تحصیل در ژاپن

ژاپن علیرغم منابع کمیاب ، دقیقاً به دلیل دانش و فناوری پیشرفته ای که با سیستم عالی آموزش و پرورش حاصل شده بود ، توانست از نظر اقتصادی رشد کند و به یک کشور پیشرو در تولید تبدیل شود. ژاپن با استفاده از پیشرفته ترین دانش ، فناوری و پزشکی خود محصولات زیادی را از جمله وسایل نقلیه الکتریکی ، دوربین های دیجیتال ، الیاف نوری و قلب مصنوعی به جهان معرفی کرده است. رشته فرنگی فوری ، که باعث تغییر زندگی رژیم غذایی جهان و کارائوکه شده است ، نیز نوآوری هایی با اصل ژاپنی است. عمل تبدیل ایده های نوآورانه به محصولات خلاقانه به تاریخ ژاپن برمی گردد. مدارس ژاپن نه تنها به موفقیت های علمی بلکه توسعه کیفیت انسان نیز توجه دارند. این جنبه از مدارس ژاپن توسط دانشجویان بین المللی که فکر می کنند تجربه تحصیل در ژاپن پس از شروع کار به آنها کمک می کند ، بسیار مورد توجه قرار می گیرد.